Jeśli posiadasz już konto, możesz się zalogować tutaj

Dane do faktury
Dane użytkownika
Dane do wysyłki
Taki sam jak dane do faktury
Zmień adres dostawy
Nazwa SKU Cena Ilość Rabat Suma
 
Cena produktu
   

Wybrana metoda wysyłki: Nie wybrano metody dostawy

Aby wyświetlić dostępne opcje wysyłki dla Twojego kraju, musisz najpierw wprowadzić dane do rozliczenia/wysyłki
 
Suma:
0,00 zł
Notatki i sugestie
Warunki sprzedaży - Zasady zwrotów

Warunki sprzedaży

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa ogólne warunki oraz zasady działania sklepu internetowego LEGBUD GARGULA. Sklep internetowy prowadzony przez Firma LEGBUD GARGULA Józef Gargula (dalej Sprzedawca / LEGBUD GARGULA) jest platformą sprzedażową, za pośrednictwem której prowadzący sklep świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną, jak również za pośrednictwem której Klient ma możliwość zapoznania się oraz zawarcia umowy sprzedaży poprzez zamówienie na Towary prezentowane przez sprzedawcę lub poprzez przekierowanie ze strony sklepu internetowego na strony innych sprzedawców - dealerów posiadających w swojej ofercie produkty prowadzącego sklep. W tym celu prowadzący sklep udostępnia Klientom odpowiednie narzędzia systemowe, teleinformatyczne, technologiczne oraz świadczy usługi na zasadach określonych w Regulaminie.

 

§1

Podstawowe definicje

 

Sklep internetowy – niniejszy sklep działający w domenie sklep.legbudgargula.com (dalej Sklep)

Sprzedawca – Firma LEGBUD GARGULA Józef Gargula z siedzibą w Wojniczu, ul. Wolicka 8, 32-830 Wojnicz, NIP: 734-002-08-96, tel: 14 67 90 900, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dalej: LEGBUD GARGULA)

Dealer - niezależny podmiot prowadzący własną działalność gospodarczą, oferujący klientom towary i produkty z oferty . Pełna lista dealerów dostępna jest na stronie internetowej sklepu, do których możliwe jest przekierowanie ze strony Sklepu.

Klient - podmiot, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupów w sklepie.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zamieszczonego na stronie Sklepu, zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Towar – produkt oferowany na stronie internetowej Sklepu.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, wyrażające wolę zawarcia Umowy, złożone w formie wypełnionego formularza za pośrednictwem Sklepu internetowego określające: rodzaj i ilość Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru, miejsce wydania Towaru oraz dane Klienta, jak również dane Sprzedawcy, któremu zostaje nadany indywidualny numer. Akceptacja zamówienia jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży.

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim zamówienie złożone przez Klienta Sklepu zostanie wyprodukowane, skompletowane, zapakowane, opieczętowane przez Sprzedawcę i przekazane do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Cena – wartość określona w złotych polskich brutto (uwzględniająca podatek) należna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, które są doliczane na etapie składania zamówienia.

Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony Loginem i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcji Sklepu. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie. Konto umożliwia sprawną realizację zamówień w przyszłości poprzez zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta, danych do wysyłki, samodzielne śledzenie statusu Zamówień, dostęp do historii Zamówień, oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę.

Koszyk - usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu, polegająca na umożliwieniu złożenia zamówienia Towaru. Koszyk zawiera ceny poszczególnych Towarów, a na późniejszym etapie łączną cenę zakupu i dostawy oraz przewidywany termin realizacji zamówienia. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. 

Login – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta.

Newsletter - usługa elektroniczna zapewniająca Klientowi możliwość dokonania subskrypcji i otrzymywanie na podany przez Klienta adres e-mail bezpłatnych informacji handlowych i marketingowych pochodzących od LEGBUD GARGULA.

 

§2

Postanowienia ogólne

 

 1. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Klientów jakie są przewidziane między innymi w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionego w Sklepie Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w „Polityce prywatności”.

 2. Składając zamówienia w Sklepie, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką prywatności, akceptując ich treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do realizacji zamówienia konieczna jest akceptacja postanowień Regulaminu i Polityki prywatności. Zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu oraz akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar.

 3. Administratorem danych osobowych jest Firma LEGBUD GARGULA Józef Gargula z siedzibą w Wojniczu, ul. Wolicka 8, 32-830 Wojnicz, NIP: 734-002-08-96.

 4. Klientowi przysługuje prawo do:

a) nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których Sprzedawca prowadzi zbiór danych klientów w/w sklepu;

b) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez Sprzedawcę;

c) ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania;

d) uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

e) uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;

f) poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;

g) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 1. Klientowi przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa.

 2. Klient w procesie finalizacji zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych. Dane mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź niezbędnych dla realizacji składanego zamówienia.

 3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym drogą elektroniczną przez zapisanie się do Newslettera.

 4. Klient korzystający z Usług Sprzedawca realizowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji złożonego zamówienia i nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.

 5. Klient zobowiązany jest do podawania podczas zakupów w Sklepie wszelkich wymaganych, aktualnych i prawdziwych informacji w udostępnionych na stronie internetowej sklepu czy też wiadomościach e-mail formularzach oraz aktualizacji swoich danych udostępnianych w Sklepie, których podanie jest niezbędne dla realizacji umowy Sprzedaży – w tym celu Sprzedawca umożliwia klientowi zmianę danych udostępnianych na koncie klienta w każdym czasie poprzez ustawienia konta.

 6. Klient ma obowiązek zapoznania się z warunkami gwarancji, dostępnymi na stronie Sprzedawcy - sklep.legbudgargula.com lub legbudgargula.com.

 7. Do korzystania ze sklepu, w tym przeglądania asortymentu sklepu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową.

 8. Do składania zamówień niezbędne jest ponadto posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.

 9. Opis towarów ze wskazaniem ceny nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 10. Sprzedawca wskazuje, że w sytuacji przekierowania bezpośrednio do oferty dealera na stronie jego sklepu internetowego LEGBUD GARGULA występuje wyłącznie jako reklamodawca, a w związku z powyższym wszelkie roszczenia z tytułu zawieranych umów sprzedaży bezpośrednio z dealerem powinny być kierowane względem dealera jako sprzedawcy bezpośrednio. Powyższe nie dotyczy uprawnień które zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem realizowane są względem producenta Towaru.

 

§3

Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową Sklepu sklep.legbudgargula.com, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 2. Sklep umożliwia nabywanie produktów i usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

 4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych swoich danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 6. Aby sfinalizować zamówienie Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia tj:

a) imię i nazwisko / nazwa firmy

b) adres dostawy

c) e-mail

d) telefon kontaktowy

e) NIP – w przypadku konieczności wystawienia faktury VAT (w przypadku zaniechania podania nazwy firmy i nr NIP Sprzedawca nie będzie miał możliwości wystawienia faktury VAT na późniejszym etapie realizacji zamówienia).

 1. Z uwagi na rozmiar zamawianego Towaru i jego specyfikę zostanie wybrana najkorzystniejsza forma dostawy przez Sprzedawcę.

 2. Klient wybiera sposób dokonania płatności za zamówienie, przy czym w zależności od wybranego sposobu płatności może zostać przekierowany do stron zewnętrznych dostawców usług płatniczych w celu dokonania płatności.

 3. Po podaniu wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, następnie Klient naciska przycisk akceptacji regulaminu oraz przycisk złóż zamówienie.

 4. Do momentu naciśnięcia przycisku Złóż zamówienie Klient ma możliwość modyfikacji zamówienia poprzez dodawanie / usuwanie pozycji w koszyku oraz korekty wprowadzanych przez siebie danych.

 5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje automatycznie wygenerowaną wiadomość e-mail potwierdzającą fakt złożenia zamówienia w Sklepie.

 6. Klient jest informowany za pośrednictwem wiadomości e-mail o stanie realizacji zamówienia.

 7. Jeżeli dane zwarte w wiadomości potwierdzającej zamówienie nie są prawidłowe Klient zobowiązany jest do zgłoszenia tej kwestii za pośrednictwem wiadomości e-mail w ciągu 24 h od jej otrzymania.

 8. W razie wątpliwości Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Ta wiadomość stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy i potwierdza zawarcie Umowy ze Sprzedawcą. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa powyżej. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 

§4

Cena

 

 1. Ceny Towarów podawane w Sklepie stanowią ceny brutto określone w złotych polskich.

 2. Cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili zawarcia zamówienia.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany cen Towarów dostępnych w jego ofercie oraz ich zakresu, wprowadzania / odwoływania promocji bądź modyfikowania ich. Wszelkie zmiany w w/w zakresie nie mają wpływu na wartość zamówień złożonych przed ich datą wejścia w życie.

 

§5

Realizacja zamówienia

 

 1. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę, natomiast ich realizacja następuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

 2. Na długość realizacji zamówienia składa się przede wszystkim czas przygotowania zamówienia (produkcja, kompletowanie oraz pakowanie zamówienia, wydanie przesyłki kurierowi, a w wybranych przypadkach wykonanie Towaru). Czas dostawy zamówienia zależny jest od wybranego sposobu doręczenia. Przybliżony czas łącznego terminu oczekiwania na przygotowanie Towaru do wysyłki jest każdorazowo prezentowany na stronie towaru i rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym po zaksięgowaniu płatności.

 3. Czas doręczenia Towaru rozpoczyna się z chwilą przekazania Towaru do przewoźnika.

 4. Zamówione Towary dostarczane są zgodnie z wyborem Klienta bądź to bezpośrednio na adres Klienta wskazany w internetowym formularzu składanego zamówienia i potwierdzonego przez Klienta, jako adres do wysyłki lub odbierane osobiście w punkcie odbioru osobistego pod adresem podanym w trakcie wykonywania zamówienia.

 5. Wszelki informacje na temat realizacji dostawy, ich sposobów i kosztów dostępne są na stronie Sklepu w zakładce „dostawa”.

 6. Klient na bieżąco jest informowany o kosztach dostawy, są one podawane w trakcie wypełniania przez Klienta internetowego formularza zamówienia.

 7. Do każdego zamówienia przesyłana jest faktura elektroniczna za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 8. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń, a w przypadku ich wykrycia sporządzenia wraz z kurierem protokołu szkody, który następnie musi zostać podpisany przez klienta i kuriera.

 9. W przypadku stwierdzenia szkody z winy firmy kurierskiej Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą celem ustalenia szczegółów zwrotu Towaru.

 

§6

Odstąpienie od umowy

 

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny z wyjątkiem okoliczności wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu dostarczenia Towaru.

 2. Gdy Klient będący Konsumentem odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 3. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub o treści ustalonej we własnym zakresie - o ile stanowi ona wyraźny przejaw woli odstąpienia od umowy sprzedaży, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy.

 4. Do zachowania terminu określonego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

 5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i stosownie poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu Towaru oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.

 6. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. Jeżeli Sprzedawca po uzyskaniu zgody od Klienta nie zobowiązał się, że sam odbierze od niego Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy aż do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu/potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 9. Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 10. Towar należy dostarczyć na adres Sprzedawcy – Firma LEGBUD GARGULA Józef Gargula z dopiskiem „sklep internetowy”, ul. Wolicka 8, 32-830 Wojnicz.

 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Oznacza to, że Klient ma prawo ocenić i sprawdzić Towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność i parametry techniczne).

 

§7

Reklamacje

 

 1. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o:

a) regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w przypadku gdy produkt jest niezgodny z umową,

b) regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.

 1. Klient ma prawo złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty wydania mu towaru. Dla zachowania w/w terminu wystarczające jest powiadomienie Sprzedawcy przed jego upływem.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy zgłaszać przez formularz zgłoszeniowy na stronie Sprzedawcy lub poprzez wskazanie danych wymaganych w formularzu za pośrednictwem wiadomości e-mail. Zgłoszenie reklamacyjne może również zostać przesłane wraz z reklamowanym towarem oraz dowodem zakupu na adres Sprzedawcy wskazany w §1 Regulaminu z dopiskiem „sklep internetowy”.

 3. Jeżeli właściwości towaru nie pozwalają na jego odesłanie celem rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien poinformować o tym niezwłocznie Sprzedawcę celem weryfikacji wady u Klienta.

 4. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zażądać wymiany Towaru na taki, który jest wolny od wad zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę, usunięcia wady albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

 5. Jeżeli Towar ma wadę Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie wymieni towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany albo nie uczyniono zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad bądź jego naprawy.

 6. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

 7. W odniesieniu do Klientów będących przedsiębiorcami Sprzedawca wyłącza w najszerszym dozwolonym prawem zakresie rękojmie na sprzedawane Towary.

 8. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie posiadają jego gwarancję. Warunki gwarancji dostępne są na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: sklep.legbudgargula.com lub legbudgargula.com.

 9. Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień wynikających z rękojmi.

 

§8

Subskrypcja Newslettera

 

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym drogą elektroniczną przez zapisanie się do Newslettera. Usługa Newslettera jest darmowa i dobrowolna.

 2. Subskrypcja Newslettera dokonywana jest poprzez wskazanie adresu e-mail i zaznaczenie opcji w formularzu rejestracyjnym na stronie Sklepu w zakładce „Newsletter”, a następnie kliknięcie linku potwierdzającego subskrypcję przesłanego w wiadomości e-mail.

 3. Klient może w każdej chwili bez podania powodu anulować subskrypcję poprzez kliknięcie w link „Anuluj subskrypcję” zamieszczony w stopce każdej wiadomości Newsletter.

 

§9

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności regulacje kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość modyfikacji treści Regulaminu, a wszelkie zmiany obowiązywać będą od momentu ich publikacji na stronie internetowej Sklepu, nie znajdując zastosowania do transakcji mających miejsce przed datą publikacji modyfikacji.

 3. Wszelkie spory wynikłe w ramach realizacji umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem sklepu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

 4. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 5. Dostęp do niniejszego Regulaminu jest możliwy w każdym czasie.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2023 r.

 x 

Twój koszyk jest pusty